MichasdeutschInfo

Een ongelooflijke familietragedie van Duits, Nederlandse, Belgische en Europese geschiedenis.
Hoe mijn Duitse familie van moeders zijde een Odyssee van nagenoeg 10 jaren moest doorstaan en wat er daarvóór, tijdens en erná allemaal aan rampspoed op hun weg kwam.
Opa (*1880), oma en negen kinderen. Het verhaal met name tussen 1940 en 1950. Wat aan de grote dooltocht voorafging en de weg, die hun kinderen namen, resp. moesten nemen.
Eind 1940 kreeg mijn opa van de toenmalige Minister van BZ, Martin Bormann, vanuit Berlijn een schrijven: het gezin moest het dun bevolkte Eifel-dorpje Dahlem verlaten.
Alle bezittingen werden verbeurd verklaard, óók hun huis. Zij moesten noodgedwongen hun Heimatland verlaten. Ook als oudste familie in dat dorpje. Opa weigerde de toen geldende „vlag“ te tonen en werd door een rechtbank veroordeeld en door plaatselijke Nazi’s onder valse verklaringen gedenuncieerd.
De honderden documenten, waaronder vele brieven, vormen de basis voor dit verhaal. Drie jaar heb ik besteed aan rubriceren, documenteren, schrijven.
Wieso, weshalb, warum? Dat lees je op zo’n 198 pagina’s, inclusief toelichtingen op het politiek gebeuren van die tijd op wereldvlak inclusief aandacht voor de „Heimatvertriebene Deutsche“.

NL-Versie van het boek bestellen?

Via deze link ga direct naar de uitgever en kun je de Nl-versie bestellen. Liever de Duitse? Die staat hiernaast!

https://print.24bookprint.com/books/346336

Eine unglaubliche Familientragödie deutscher, niederländischer und belgischer Geschichte.
Was meine Mutter, deren Eltern und acht Geschwister während einer Odyssee von fast 10 Jahren alles durchleben mussten und was ihnen davor, während und danach alles auf den Weg kam. Opa, Jahrgang 1880, Oma und neun Kinder. Die Odyssee der Familie zwischen 1940 bis 1950. Die Odyssee besagt, welche Schicksalsschläge allen neun Familienmitgliedern auf den Weg kamen.
Ende 1940 bekam Opa vom damaligen Innenminister aus Berlin, Martin Bormann, die Aufforderung, dass er samt seiner Familie Deutschland verlassen musste. Sie mussten ihr dünn besiedeltes Eifeler Dorf Dahlem verlassen und alles Eigentum, inklusive Haus, kam unter den Hammer.
Hunderte von erhaltenen Dokumente, darunter viele Briefe, bilden das Fundament für diese Familiengeschichte.
Wieso, weshalb, warum? Dies erfahren Sie auf 213 Seiten. Inklusive politischer Ereignisse jener Jahre, worunter auch Thema „Heimatvertriebene Deutsche“. In diesem Falle jedoch vom eigenen Staate auferlegt.

Deutsche Fassung kaufen?

Über nachfolgenden Link werden Sie direkt mit dem Verlag im neuen Fenster verbunden und können Sie das Buch erwerben!

https://print.24bookprint.com/books/346513

Een (online)opleiding Duits volgen met als afsluiting een wereldwijd erkend certificaat van het Goethe Institut? Kan perfect bij michasdeutschinfo. Niveau B2 of C1 (ter indikatie: B1+/B2=VWO eindexamen-niveau). Het B2-certificaat is nodig voor studies aan het Hoger Onderwijs (hbo/Uni) dan wel een voorwaarde voor beroepsuitoefening in Duitsland. Het C1-certificaat geeft overal direkt toegang.

Wil je graag – tijdelijke – begeleiding/coaching voor een bepaald traject of een bepaalde competentie? Dat kan bij michasdeutschinfo: van begeleiding bij je tentamens (havo/vwo/hogeschool/universiteit) over alle (taal)competenties heen tot coaching, als het even „niet lekker loopt“ en je „de draad kwijt dreigt te raken“. 42 jaar ervaring op al die niveaus staan garant voor slagen!