Opleiding

Taalcoaching/Begeleiding

Vertalen ND/DN

Gelegenheidstekst

Een (online)opleiding Duits volgen met als afsluiting een wereldwijd erkend certificaat van het Goethe Institut? Kan perfect bij michasdeutschinfo. Niveau B2 of C1 (ter indikatie: B1+/B2=VWO eindexamen-niveau). Het B2-certificaat is nodig voor  studies aan het Hoger Onderwijs (hbo/Uni) dan wel een voorwaarde voor beroepsuitoefening in Duitsland. Het C1-certificaat geeft overal direkt toegang.

Wil je graag – tijdelijke – begeleiding/coaching voor een bepaald traject of een bepaalde competentie? Dat kan bij michasdeutschinfo: van begeleiding bij je tentamens (havo/vwo/hogeschool/universiteit) over alle (taal)competenties heen tot coaching, als het even “niet lekker loopt” en je “de draad kwijt dreigt te raken”. 42 jaar ervaring op al die niveaus staan garant voor slagen! (Ook online mogelijk!)

Moet er (soms is dat op korte termijn) een vertaling ND dan wel DN gerealiseerd worden? michasdeutschinfo kan daar perfekt voor zorgen.  Of het nu een AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) betreft of er moet een Website voor een bepaald product geschreven worden: alles is mogelijk cq. bespreekbaar! Maak je wens(en) kenbaar en we gaan aan de slag!

Voor een zg. Gelegenheidstekst, bijv. ter gelegenheid van een jubileum, een lezing op een congres, het geven van een seminar in de Duitse taal, etc. ben je bij michasdeutschinfo eveneens op de juiste plaats. Ook besteden we hier samen uiteraard aandacht aan je uitspraak en intonatie, de tekst mondeling zo adequaat mogelijk te presenteren.

Een workshop/studiedag -op door jou gekozen locatie- organiseren?

Bij michasdeutschinfo heb je 2023 keuze uit twee workshops !

Afhankelijk van de doelgroep kies je uit:

  • Ervaar en voel de DDR-geschiedenis; doelgroep: van basisschool naar universiteit tot 80plus! Voertaal = naar wens Nederlands of Duits
  • Heimatvertriebene Deutsche; Doelgroep: leerlingen 5havo/5/6 vwo in kader Literatuur/kennis van Land en Volk; studente(n)s Duits lera(a)res-opleidingen; geïnteresseerden cultuur/geschiedenis; cursusmateriaal en voertaal = Duits!                                                                                                                                                                                              
  • Alle workshops worden geleid door gepassioneerde  workshopleid(st)ers met een ruime ervaring ter zake! Interesse? Ga dan snel voor meer info naar https://www.michasdeutschinfo.org/workshops/