„Je leert levenslang“, luidt een zegswijze. Of dat nu een opleiding, een korte cursus, een workshop of een tijdelijke  ondersteuning is. Taal, hier de Duitse (bij sommige Workshops óók de MVT!), is bij alles wat je doet, een erg belangrijke peiler. Bij michasdeutschinfo kun je niet alleen alle taalcompetenties zoals Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken in één cursus -met examinering bij het Goethe Institut– volgen, maar ook één taalcompetentie afzonderlijk cq. een combinatie, alles afhankelijk van je wensen en doelstellingen!

„MICHASDEUTSCHINFO“:

Michael Heijnsbroek

Eigenaar

„Gehe nicht dorthin, wo der Weg dich hinführt, sondern dahin, wo es keinen gibt und hinterlasse eine Spur“, is zo ongeveer wel de rode draad van mijn leven.

Michael Heijnsbroek, *1954, studeerde Duitse Taal en Letterkunde MO-A + Mo-B aan de Katholieke Leergangen Tilburg; Literatuurwetenschappen en Westerse Literatuur aan de Universtiteit Leuven; Decaan Dag-Avondonderwijs voor Volwassenen;

Duits als moedertaal;

42 jaar ervaring als gepassioneerd leraar „moedermavo“, meao, havo, vwo, 12 jaar docent hbo; jaren ervaring in het opleiden tot B2/C1-Goethe Zertifikat; auteur leerboek mbo/hbo (1991); Auteur „Die Odyssee der Familie Müller-Groten“, 2023; diverse vertaalopdrachten, o.a. Websites, …

Quasi alle opdrachten zijn bespreekbaar, alles wordt op de wens van jou en de mogelijkheid, die te realiseren, afgestemd, liefst via een persoonlijk gesprek.

michael@heijnsbroek.eu