Sprache.Kultur.Deutschland

Bij michasdeutschinfo kun je een volledige opleiding B2- dan wel C1-Niveau volgen naar de eisen van het ERK (Europees Referentie Kader). Getoetst worden de competenties: Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Toetsing vindt plaats door één van de weredwijd verspreide 157 Goethe Institute, bijvoorbeeld in Rotterdam of Amsterdam, maar in Duitsland is ook mogelijk.

Het B2- en soms het C1- Goethe Zertifikat wordt vaak als voorwaarde aan Hogescholen en Universiteiten in Duitsland gesteld, om aan cursussen/Opleidingen deel te mogen nemen (neem bij twijfel contact op – ik kan je per Hogeschool/Universiteit advies geven).

De over de hele wereld verspreide Goethe Institute zorgen voor cultuuraanbod en uitwisseling, contacten, netwerken en taalonderwijs.

Taal verruimt je horizon- waar je ook bent. Het Goethe Institut Nederland (vestigingen in Amsterdam en Rotterdam) heeft sinds 1968 met cursussen Duitse Taal voor meer dan 50.000 mensen nieuwe perspectieven voor privé en beroep geopend. Taal zorgt voor interculturele uitwisseling en dan is Duits -als veruit de grootse taal binnen Europa- een heel logische keus; óók, omdat Duitsland als een erg belangrijkste handelspartner geldt.

Hieronder zie je een overzicht van de opleidings-mogelijkheden, de duur, en de kosten.

Let op! De B2- en C1-Opleiding zal in de regel deels op locatie, maar vooral óók online gevolgd kunnen worden: regelmatig fysiek contact is m.i. essentieel; alles in onderling overleg en naar jouw individuele (on)mogelijkheden!

Opleiding tot Goethe Zertifikat B2 (= VWO):

Duur: afhankelijk van startniveau (zie Einstufungstest)

studielast: 2,5h/wk

individuele benadering!

Starten kan op ieder moment!

Start met gratis «Einstufungstest» schriftelijk+mondeling om niveau/haalbaarheid te bepalen

Kosten: 430 Eu. (excl. Examenkosten GI = 240 Eu)

Aanmelden Examen kan op ieder Goethe Institut (bijv. in NL of D)
 

Opleiding tot Goethe Zertifikat C1 (= Hogeschool):

Duur: afhankrlijk van startniveau (zie Einstufungstest)

studielast: 2,5h/wk

individuele benadering!

Starten kan op ieder moment!

Start met gratis «Einstufungstest» schriftelijk+mondeling om niveau/haalbaarheid te bepalen

Kosten: 430 Eu. (excl. Examenkosten GI = 260 Eu)

Aanmelden Examen kan op ieder Goethe Institut (bijv. in NL of D)

Taalcompetentie apart cq. een combinatie van enkele:

Duur: afhankelijk van niveau/vraag/doelstelling

online/op locatie

Start met gratis «Einstufungstest» om niveau/haalbaarheid te bepalen

Kosten: i.o.o.

Mogelijkheden:

(combinaties zijn ook mogelijk)

Tekstbegrip/Luistervaardigheid/Schrijfvaardigheid/Spreekvaardigheid/Literatuur +Geschiedenis/Cultuur